Isfjord-safari-bird-cliffs boattrip arctic-wildlife Agurtxane-Concellon Landscape 1920x1080 01

Del:

SALGSBETINGELSER

1: Arrangør / reisegaranti
Hurtigruten Svalbard AS, heretter kalt arrangøren, Boks 548, 9171 Longyearbyen, er arrangør av reisen med ansvar som nærmere spesifisert under. Vi er medlem av Den Norske Reisebransjeforening og vi har stilt garanti til Reisegarantifondet, boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, i henhold til Pakkereiseloven.

2: Påmelding / endring av bestilling
Påmelding skal skje skriftlig direkte til arrangøren ved å fylle ut påmeldingsskjema. Påmeldingsskjema må også benyttes ved bestillinger fra reisebyrå. En bestilling er bindende når du har mottatt skriftlig bekreftelse, og fra da gjelder reiseavtalen mellom partene, og arrangørens betingelser er gyldige. Arrangøren er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge.
Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Som bestiller plikter du også å tilse at navn på alle dokumenter er korrekt i henhold til pass for alle reisende i ditt følge. Du vil også være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.
Dersom bestillingen endres etter at bekreftelse er sendt tilkommer det endringsgebyr på NOK 300. Flybilletter kan ikke endres etter utstedelse.

3: Betaling
Betaling for ekspedisjoner:
Du får utstedt èn faktura med første delbetaling (50%) 14 dager etter bestilling, resterende (50%) innbetales 8 uker før ankomst. Ved bestilling senere enn 8 uker før avreise, forfaller reisens fulle pris umiddelbart.
Du kan også velge å betale hele beløpet i første delbetaling.
Betaling for fly, rom/overnatting og dagsaktiviteter:
Du får utstedt èn faktura der første delbetaling (50%) er 14 dager etter bestilling, resterende (50%) betales senest 4 uker før ankomst. Ved bestilling senere enn 4 uker før avreise, forfaller reisens fulle pris umiddelbart.
Du kan også velge å betale hele beløpet i første delbetaling.
Ved individuell fakturering til gruppedeltakerne belastes et fakturagebyr på kr. 350,- pr. faktura.

4: Avbestilling fra kunden
Avbestilling må skje skriftlig. Avhengig av når vi mottar avbestillingen refunderer vi turens pris minus nedenstående prosentandel til dekning av våre tap i forbindelse med avbestillingen. Avbestillingsomkostninger avregnes etter følgende satser:
Avbestillingsomkostninger for pakker med fly og overnatting:
For individuelle bookinger, 1-9 deltakere i en booking:
Ingen refusjon etter at depositum er betalt.
Flybilletter kan ikke endres etter utstedelse.

Avbestillingsomkostninger for hotell, dagsturer og aktiviteter:
For individuelle bookinger, 1-9 deltakere i en booking:

 • Ved avbestilling inntil 22 dager før aktivitet: Full refusjon
 • Ved avbestilling 21-8 dager før aktivitet: 50 % refusjon
 • Ved avbestiling 0-7 dager før aktivitet og ”No show”: Ingen refusjon

Avbestillingsomkostninger for ekspedisjoner:
For individuelle bookinger, 1-9 deltakere i en booking:

 • 56 dager eller flere, før avreise: 10 % (gebyr tilsvarende innbetalt depositum)
 • 55-42 dager før avreise: 30 % gebyr
 • 41-28 dager før avreise: 60 % gebyr
 • 27-14 dager før avreise: 90 % gebyr
 • Mindre enn 14 dager før avreise: 100 % gebyr

For gruppebookinger, 10 deltakere eller flere i en booking:

 • Tidligere enn 120 dager før avreise: Ingen gebyr
 • 120 - 60 dager før avreise: 50 % gebyr
 • Senere enn 60 dager og ved ikke oppmøte: 100 % gebyr

For tilbakeføring av beløp må vi ha opplysninger om navn, adresse, nasjon, kontonummer, navn og adresse til bank. Informasjon om BIC/SWIFT og IBAN behøves for refusjon til bankkontoer utenfor Norge.

5: Ansvar
Hurtigruten Svalbard AS er ansvarlig turoperatør. Selskapet handler på vegne av andre selskap og overnattingssteder som inngår i turoppleggene, og kan ikke holdes ansvarlig for noe som vedkommer ovennevnte, eller forsinkelser eller tap, skader eller kostnader som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Vi forbeholder oss også retten til, med tanke på deltakernes sikkerhet og komfort, å justere turprogrammet underveis. Endringer kan også gjøres for å assistere andre skip, grupper eller strandede personer. Gjensidig assistanse er sedvane i polare strøk, og må anses som en del av turen så lenge hovedinnholdet av turen ikke kan regnes som vesentlig redusert på grunn av hendelsen. De krevende arbeidsforholdene i Arktis kan føre til forsinkelser for skip og fly. At arrangøren disponerer flere båter er viktig med hensyn til generell sikkerhet og muligheter til å løse logistiske problemer (dette kan være forsinkelser, is-, vær- og mekaniske problemer). Turdeltakerne må være forberedt på mulige justeringer i programmet, men arrangøren vil prøve å gjennomføre reisen så nær det som er beskrevet som mulig. Arrangøren forbeholder seg retten til å benytte andre transportmidler og overnattingssteder enn oppgitt i programmet.

6: Kundens plikter
Deltagerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte turer. Kunden må rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren. Hurtigruten Svalbard AS forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre turdeltakerne.
Reisende er pliktig til å ta med de nødvendige reisedokumenter samt pass. Hurtigruten Svalbard AS står ikke ansvarlig ved gjenglemt pass eller reisedokumenter. Da Svalbard er utenfor Schengen, og det foretas passkontroll ved både inn- og utreise til Svalbard, anbefaler vi at også norske statsborgere tar med pass.

7: Prisendringer
Det tas forbehold om at prisene kan endres uten varsel. Etter bekreftet påmelding kan turens pris kun endres frem til 20 dager før avreise som følge av uanmeldte endringer i offentlige avgifter, og skatter, eller transportkostnader. Om slik prisøkning utgjør mer enn 10 % av reisens pris gir det kunden rett til avbestilling med full refusjon.

8: Avlysning / programendring
Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse enhver avgang frem til avgangsdato som følge av force majeure eller andre liknende omstendigheter som ligger utenfor arrangørens kontroll og umuliggjør reisens gjennomføring. Arrangøren forbeholder seg også retten til å kansellere avganger der minimumsantallet på turene ikke er innfridd. Skulle en kansellering forekomme på grunnlag av ikke innfridd minimumsantall begrenser refusjonen seg opp til det beløp som er innbetalt fra kunden til arrangøren. Flybilletter eller andre tjenester bestilt andre steder, dekkes ikke av Hurtigruten Svalbard AS.

På Svalbard er all menneskelig virksomhet underlagt naturens betingelser. Ekstreme temperaturer og raskt værskifte, kan medføre at vi må endre på programmet til det beste for deltakerne. For alle turer tas det forbehold om endringer på grunn av vær og føre og forbehold om endringer av program, priser og flytider. Dersom det på grunn av uforutsette hendelser/værforhold gjør det nødvendig å endre rute i forhold til program, vil dette ikke påvirke reisens pris. Dersom Hurtigruten Svalbard AS kansellerer en aktivitet refunderes det fulle beløpet.

9: Reklamasjon og krav
Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må forholdet påvises underveis for Hurtigruten Svalbards personell som vil forsøke å rette eventuelle feil.
Videre må krav eller innsigelser gis i skriftlig form til Hurtigruten Svalbard AS innen 30 dager etter at hendelsen oppstod. Feil i denne forbindelse kan innebære at hendelsen ikke kan bli undersøkt eller endret, og dette kan virke inn på kundens rettigheter. Hvis ikke annet er innbefattet i gjeldende lov, er kundens krav foreldet dersom sak ikke er startet innen to år etter at at turen opphørte. Om kunden mener arrangørens svar er urimelig, kan man innen fire uker bringe saken inn for Pakkereisenemda NRF, Postboks 2924 Solli, 0230 Oslo.

10: Jurisdiksjon og rettslig behandling
Ethvert søksmål mot arrangør skal reguleres etter norsk rett. Kjøperen aksepterer Oslo Tingrett som Verneting.

11: Forsikring
Arrangøren er ansvarsforsikret gjennom sin forsikringsagent. Vi har videre stilt garanti overfor Sysselmannen på Svalbard for kostnader knyttet til redningsoppdrag. Ansvarsforsikring og redningsforsikring for aktiviteter og ekspedisjoner bestilt hos Spitsbergen Travel AS er inkludert i prisen. Deltagere må selv ha aktuell reiseforsikring i tillegg. Kostnader ved materiell skade på snøscooter vil belastes fører dersom fører har opptrådt uaktsomt.

12: Trykkfeil
Det tas forbehold om feil på Hurtigruten Svalbards websider, så vel som i kataloger og annet skriftlig materiell.

Det du trenger å vite
Hurtigruten Svalbard bruker cookies for å forbedre og tilpasse din opplevelse av våre digitale tjenester. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, aksepterer du bruken av cookies. Les vår Cookie-policy dersom du vil vite mer eller deaktivere informasjonskapslene. Les mer om personvernerklæring