Hurtigruten Svalbard aliens products

Del:

Har du sjekket bagasjen for fremmede arter?

Skal du reise til Svalbard? Frø, insekter og parasitter kan bli med som blindpassasjerer på reisen, uten at du aner det. En ny film forteller hvordan du kan unngå å ta med uønskede arter som kan true det sårbare arktiske naturmiljøet.

Reiser du alene? spør isbjørnvakta i en ny animasjonsfilm som skal opplyse reisende om viktigheten av å ikke ta med fremmede frø, insekter og parasitter til Arktis.

Innførsel av fremmede arter som blindpassasjerer med reisende til Arktis kan bli et stort problem, om vi ikke handler nå for å hindre spredning. Heldigvis er det noen enkle tiltak reisende kan gjøre for å beskytte det arktiske plante- og dyrelivet.

– Vi ønsker at filmen gjør reisende til arktiske strøk mer bevisste på at de kan frakte med seg fremmede arter til disse sårbare naturområdene, uten at de aner det. Det kan skape store problemer for plante- og dyrelivet i Arktis, da fremmede arter kan etablere seg og fortrenge lokale arter, og også true hele økosystemer. Klimaendringer øker sjansen for at de uønskede artene får fotfeste i Arktis, forteller Jørn Thomassen, prosjektleder hos NINA, Norsk institutt for naturforskning.

Budskap til alle reisende

Filmen retter seg like mye mot fastboende, forskere og studenter i arktiske områder, som turister. Den er tekstet på 11 forskjellige språk og skal spres til flest mulig reisende og aktører i arktiske strøk. Vi legger derfor vekt på å nå cruiseoperatører, flyselskap, reisebyrå og andre som transporterer folk til disse områdene.

Hovedbudskapet er at du som passasjer kan bidra til å beskytte den sårbare naturen i arktiske strøk ved å gjennomføre noen enkle tiltak, før fremmede arter blir et stort problem.

– Alle reisende oppfordres til nøye å gå gjennom bagasje, klær og utstyr før avreise, for å sikre at man ikke bringer med seg frø, planterester eller småkryp av ymse slag. Man bør børste, støvsuge og vaske bagasje, klær, sko og utstyr. Fiskeutstyr bør desinfiseres. På den måten kan reisende bidra til å beskytte det sårbare arktiske miljøet for inntrengere fra andre områder, forteller Thomassen.

Arktis er spesielt sårbar

Fremmede arter er arter som har kommet til et område der de naturlig ikke hører hjemme, på grunn av menneskelig aktivitet. De er en av de største truslene mot biologisk mangfold globalt.

– I Arktis er fremmede arter foreløpig ikke et like stort problem som i varmere strøk. Men de kan bli det, og de bør følges nøye med på – spesielt fordi klimaet er i endring. Et varmere og grønnere Arktis åpner muligheter for at nye arter kan etablere seg. Hundekjeks etablerte seg for eksempel i Barentsburg for noen år siden, og store ressurser måtte til for å få arten fjernet. I tillegg bør det følges nøye med på spredning av fremmede arter i havet til Arktis, fordi det er godt kjent at fremmede arter kan haike seg nordover i ballastvann, som marint søppel eller som begroing på skip, forklarer Inga E. Bruteig, forskningsdirektør i NINA.

Viktig budskap

Hos Sysselmannen på Svalbard ønskes den nye filmen velkommen av forvaltningen.

– Vi mener filmen inneholder et viktig budskap om at vi alle kan bidra til å bevare den arktiske naturen ved hjelp av noen enkle tiltak. Fremmede arter kan utgjøre en stor trussel for det arktiske plante- og dyrelivet, og vi må forsøke å unngå at de sprer seg til og etablerer seg på Svalbard, sier miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen på Svalbard.

Du finner mer informasjon om problemet med fremmede arter i Arktis og tiltak for å stoppe spredning av dem på www.stoparcticaliens.com.

Det du trenger å vite
Hurtigruten Svalbard bruker cookies for å forbedre og tilpasse din opplevelse av våre digitale tjenester. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, aksepterer du bruken av cookies. Les vår Cookie-policy dersom du vil vite mer eller deaktivere informasjonskapslene. Les mer om personvernerklæring